Autor Tema: Komšić i fizički prijeti Koštunici  (Pročitano 8505 puta)

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Van mreže hadzibeg

 • Poznat lik
 • *
 • Poruke: 84
 • Ugled: +14/-59
  • Pogledaj profil
Odg: Komšić i fizički prijeti Koštunici
« Odgovor #15 poslato: 07.01.2008. 04:50:40 »
Ne­ki ba­nja­lučaki kru­go­vi, blis­ki Mi­lo­ra­du Do­di­ku, nas­to­je da mon­ti­ra­ju no­vu afe­ru u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni op­tužujući Že­ljka Ko­mšića, pred­sje­da­va­jućeg Pred­sje­dniš­tva BiH da je načinio ozbi­ljan di­plo­mat­ski gaf i za­te­gao odno­se između Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne i Srbi­je.
Ko­mšiću se pri­go­va­ra da ni­je upu­tio no­vo­go­diš­nju čes­tit­ku Bo­ri­su Ta­diću, pred­sje­dni­ku Srbi­je, a da je pred­sto­jeće pra­zni­ke čes­ti­tao pred­sje­dni­ci­ma Hrvat­ske i Crne Go­re. Uz to, Ko­mšiću se pri­go­va­ra da Ta­diću ni­je čes­ti­tao ni to što je Srbi­ja pa­ra­fi­ra­la Spo­ra­zum o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­druživa­nju sa Evrop­skom uni­jom. Ne­boj­ša Ra­dma­no­vić, član Pred­sje­dniš­tva BiH po­ručio je pre­ko ba­nja­lučke štam­pe da je Ko­mšićev po­tez izne­nađujući i da ni­je u skla­du s di­plo­mat­skom pra­ksom uz na­po­me­nu „da još ni­je ka­sno da Že­ljko Ko­mšić to učini u du­hu do­bro­su­sjed­snih odno­sa sa Srbi­jom ko­ja je i ga­rant Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma".

Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma do ko­jih je do­šao „San", tačno je da Ko­mšić ni­je upu­tio čes­tit­ku Ta­diću za pred­sto­jeće pra­zni­ke, ali on ima i obra­zloženje.

Na­ime, Že­ljko Ko­mšić taj svoj po­tez objaš­nja­va činje­ni­com da ni pred­sje­dnik Srbi­je Bo­ris Ta­dić ni­je upu­tio čes­tit­ku po­vo­dom Da­na ne­za­vi­snos­ti BiH i Da­na drža­vnos­ti BiH što naj­di­rek­tni­je go­vo­ri o nje­go­vom odno­su pre­ma državi Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni.Neprjeti on nego uci samo ove seljake iz Srbije kako se treba ponasati,ignorise to srpsko licimjerje,kaze im samo kako ti meni tako i ja tebi,dosta su se mjesali gdje netreba,eto im svoje kuce pa neka pociste pred kucom neka ostave BIH,ukratko kaze im odjebite

Van mreže mi_loske

 • Extra član
 • *
 • Poruke: 284
 • Ugled: +13/-11
 • Pol: Muškarac
  • Pogledaj profil
Odg: Komšić i fizički prijeti Koštunici
« Odgovor #16 poslato: 07.01.2008. 15:14:02 »
Pozdrav za brata SRBINA Hadzibega ;D

Van mreže Mare

 • Globalni moderator
 • Mega star
 • *
 • Poruke: 2856
 • Ugled: +60/-52
 • Pol: Žena
 • ...pamti me k'o prijatelja-cuvaj me u dusi...
  • Pogledaj profil
Odg: Komšić i fizički prijeti Koštunici
« Odgovor #17 poslato: 07.01.2008. 16:58:34 »
Pozdrav za brata SRBINA Hadzibega ;D
Zasto se sve to desava,
da l' covek ista resava?!
Il' smo samo tu
zbog ravnoteze medju zvezdama?! ...

Van mreže milidragovic

 • Iskusan
 • *
 • Poruke: 231
 • Ugled: +5/-6
 • Pol: Muškarac
  • Pogledaj profil
Odg: Komšić i fizički prijeti Koštunici
« Odgovor #18 poslato: 31.03.2008. 02:45:22 »
Taj Komšić neka "intelektualna gromada", ja se slabo razumem u način izbora te troglave aždaje u Sarajevu, pa me interesuje jel' taj "gigant" na izborima tamo postavljen ili stari dobri "ključ"? ;D